Małopolskie Talenty
środa, 11 września 2019 22:23

„Małopolskie Talenty” w szkole

W kwietniu 2019r. rozpoczęto rekrutację do projektu pod nazwą „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu zdolni uczniowie z klas IV – VIII ze wszystkich szkół na terenie gminy będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Jana Brzechwy w Gosprzydowej zajęcia rozwijające prowadzone będą z matematyki. Wcześniej te osoby zostaną przygotowane do zajęć w ramach rozwijania umiejętności komunikacji, pracy w zespole i uczenia się. Projekt będzie realizowany w trzech turach: w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

13 czerwca chętni uczniowie wzięli udział w testach diagnozujących z kompetencji matematycznej.

27 sierpnia ukazały się listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Informacje że szczegółowe informacje można uzyskać na stronach http://www.malopolskietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/

Załączniki:

Lista uczestników zakwalifikowanych GO

Regulamin rekrutacji beneficjent

Zał 1 formularz

Zał 2 deklaracja

Harmonogram CWUZ 2019-2020 ETAP I

Harmonogram CWUZ 2019-2020 ETAP II

Małopolskie Talenty - informacja

Zajęcia z kompetencji przedmiotowych

Zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma. Strona umieszczona na serwerze - Vipserv.org