Zajęcia dla uczniów w dodatkowe dni wolne
czwartek, 03 października 2019 21:17

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
W DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Uprzejmie informuję, że w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej będą organizowane dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godziny 7.00 do godziny 15.00. Każde dziecko uczestniczące w tych zajęciach powinno posiadać pisemną informację (za wyjątkiem dzieci odbieranych osobiście przez rodziców) do której godziny ma przebywać w szkole, informacja musi być podpisana przez rodzica.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym: 2, 3, 21 stycznia, 1, 12 czerwca. Egzamin VIII klasy odbywał się będzie w dniach 21-23 kwietnia, w tych dniach pozostali uczniowie nie będą mieli zajęć dydaktycznych, a zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zainteresowanych uczniów odbywać się będą na w/w zasadach.

14 października, w którym obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej w godzinach 7.00 – 15.00.

Tadeusz Kowalczyk

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma. Strona umieszczona na serwerze - Vipserv.org