Zdalne nauczanie - najważniejsze informacje
piątek, 27 marca 2020 11:52

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Nauczanie w naszej szkole odbywa się od 25 marca z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do których należą w szczególności:

  • dziennik elektroniczny Librus
  • Messenger
  • poczta elektroniczna
  • rozmowy telefoniczne, sms-y i mms-y
  • Skype
  • Zoom.us
  • Googleclassroom.com

Tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach jest realizowany na podstawie dotychczasowego planu lekcji co do przedmiotów i zajęć, lecz wg nowego harmonogramu czasowego. Nauczyciele kontaktują się z uczniami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 9.30 lub w innych wspólnie ustalonych porach – jeśli wymaga tego wybrana forma nauczania. Proponowany czas nauki dla ucznia w domu: 10.00 – 13.00.

Sprawdzanie i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, polegające na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności będzie odbywać jak dotychczas, w sposób opisany w Statucie Szkoły, jednak z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, które zostały wcześniej wymienione. W ten sam sposób uczniowie i rodzice uzyskają informacje o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach.

Podstawowymi materiałami do pracy są dotychczas wykorzystywane podręczniki, ćwiczenia, atlasy itp. w wersji papierowej oraz cyfrowej dostępnej m.in. na stronach wydawnictw, a w szczególności Nowej Ery. Inne źródła materiałów elektronicznych to m.in. platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl,  strony internetowe Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programy Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, j. polskiego, j. angielskiego i matematyki oferują konsultacje rodzicom i uczniom dwa razy w tygodniu w godzinach 9.00 – 10.30, a pozostali nauczyciele raz w tygodniu w tych samych godzinach. Konsultacje będą odbywać się telefonicznie wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nr telefonu

Dzień tygodnia

Godziny konsultacji

Tadeusz Kowalczyk

538 407 968

wtorek

9.00 – 10.30

Angelika Borek

570 898 646

wtorek

9.00 – 10.30

Barbara Bukowicz

602 353 365

wtorek,

czwartek

9.00 – 10.30

Karina Chalaburda

796 005 583

wtorek

9.00 – 10.30

Ks. Tadeusz Cetera

791 652 447

wtorek

9.00 – 10.30

Małgorzata Horosin

514 197 297

wtorek

9.00 – 10.30

Małgorzata Jarosińska-Dubiel

725 755 999

wtorek,

czwartek

9.00 – 10.30

Anna Kukułka

506 099 470

wtorek,

czwartek

9.00 – 10.30

Joanna Pajor

507 804 782

wtorek

9.00 – 10.30

Maria Robak

693 275 140

wtorek,

czwartek

9.00 – 10.30

Dorota Staniszewska

607 277 632

wtorek,

czwartek

9.00 – 10.30

Ewa Strzesak

888 292 654

wtorek,

czwartek

9.00 – 10.30

Agnieszka Szot

665 763 717

wtorek,

czwartek

9.00 – 10.30

Małgorzata Talarek

504 314 245

wtorek

9.00 – 10.30

Jan Wilk

(14) 686 93 36

wtorek

9.00 – 10.30

Monika Wiśniowska

663 106 467

wtorek

9.00 – 10.30

W przypadku jakichkolwiek problemów, związanych z nauczaniem na odległość, należy zgłaszać je niezwłocznie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, wychowawcy klasowemu lub dyrektorowi szkoły.

Wszystkie sprawy w sekretariacie szkoły można załatwić za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Osoby z zewnątrz mogą przebywać w szkole tylko w wyjątkowych przypadkach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z życzeniami zdrowia,

Tadeusz Kowalczyk

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma. Strona umieszczona na serwerze - Vipserv.org