Najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w PSP w Gosprzydowej w związku z Covid-19
piątek, 28 sierpnia 2020 10:38

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w PSP w Gosprzydowej w związku z Covid-19

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko zdrowi uczniowie i pracownicy.

2. Noszenie maseczek w szkole przez uczniów i pracowników nie jest obowiązkowe.

3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły jest obowiązkowa dla wszystkich.

4. Pomiar temperatury będzie wykonywany tylko w stosunku do uczniów z objawami infekcji.

5. Zalecane jest częste mycie rąk.

6. Przed lekcjami w szatni może przebywać jednorazowo nie więcej niż 5 uczniów.

7. Po lekcjach w szatni mogą przebywać uczniowie tylko jednego oddziału. Uczniowie schodzą do szatni z nauczycielem.

8. Na przerwach uczniowie przebywają tylko na jednym korytarzu (sąsiadującym z klasą).

9. Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz w ciągu każdej lekcji i na każdej przewie.

10. Cała szkoła będzie dezynfekowana przed lekcjami, a powierzchnie wspólne (klamki, poręcze, kontakty itp.) dodatkowo co ok. dwie godziny w ciągu dnia.

11. W przypadku konieczność odizolowania ucznia, należy go zaprowadzić do gabinetu dyrektora i poinformować rodziców.

12. Rodzice i inne osoby z zewnątrz mogą przebywać  w szkole tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko na korytarzu wejściowym/sekretariacie/gabinecie dyrektora i muszą mieć zakryte usta i nos.

13. Z placu zabaw nie można korzystać.

14. Lekcje w terenie są zalecane.

W oddziale przedszkolnym dezynfekcja rąk jest obowiązkowa dla rodziców, ale nie jest obowiązkowa dla dzieci. Zaleca się częste mycie rąk. Jednorazowo do oddziału przedszkolnego może wchodzić maksymalnie 3 rodziców z dziećmi.

Wszystkie zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią Cowid-19 zostaną omówione z uczniami i przekazane rodzicom w pierwszych dniach nowego roku szkolnego.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma. Strona umieszczona na serwerze - Vipserv.org